Warranty and services

เงื่อนไขการรับประกัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์ เทคโนโลยี ซัพพอร์ต โซลูชั่น, ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้.

 • มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
 • มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
 • สติ๊กเกอร์รับประกันมีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
 • การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
 • ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า
 • ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า
 • ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกัน
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
 • สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม

สติ๊กเกอร์รับประกัน

จะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, ลบ, ถูกแก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นข้อมูลการรับประกัน นอกจากนี้อย่าให้หมายเลขประจำตัวสินค้า หรือ Serial Number สูญหาย หรือลอกหลุดไป


เงื่อนไขการเครมสินค้าที่เสียหายจากการขนส่ง

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจเช็คสภาพกล่องสินค้าและตัวสินค้าภายในกล่อง ภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่ได้รับสินค้า มิเช่นนั้นบริษัท จะถือว่าท่านได้ตรวจสอบสินค้าและยอมรับในสินค้าที่ได้รับ โดยไม่มีข้อพิพาทใดๆ

กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของบริษัทถือเป็นสิทธ์ขาด และบริษัทมีสิทธ์ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ อันไม่ได้มาจากความผิดพลาดในการผลิต หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ตามประกาศของบริษัท


ข้อมูลการรับประกันสินค้าจาก Serial Number

ข้อมูลที่จะใช้ในการค้นหาคือ serial number โดยส่วนใหญ่ จะเป็น ตัวอักษร หรือตัวเลข ที่พิมพ์ต่อจาก คำว่า S/N , SN , serial , serial number

ข้อควรระวัง A. ระวังการพิมพ์ผิด ระหว่าง 0 (เลขศูนย์) กับ O (อักษรตัวโอ) B. MTXXXXX, COAXXXX, GGXXXXX คือเลขที่เอกสารไม่ใช่ serial number

 • ตำแหน่ง serial number ของ HD ส่วนมากจะปรากฎตำแหน่งตามรูป

Check serial number

Check serial number

 • ตำแหน่ง serial number ของ MAINBOARD ส่วนมากจะปรากฎตำแหน่งตามรูป

Check serial number

 • ตำแหน่ง Serial Number ของการ์ดจอ ASUS

Check serial number


การส่งเครมสินค้า

ท่านสามารถแจ้งเครมสินค้าได้ดังนี้,

 • ติดต่อฝ่ายเทคนิค โทร 044-109-829 ต่อ 2, เพื่อแจ้งปัญหาและเปิดหมายเลขติดตามสถานะการเครมสินค้า.
 • เมื่อท่านได้รับหมายเลขติดตามสถานะการเครมสินค้าแล้ว, กรุณาจัดส่งสินค้าที่มีปัญหาดังกล่าว มายังฝ่ายเทคนิคตามที่อยู่ต่อไปนี้
 • หจก. เพาเวอร์ เทคโนโลยี ซัพพอร์ต โซลูชั่น (สาขาชัยภูมิ) เลขที่ 68 หมู่ที่ 15 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 044-109-829 ,044-101-747
 • กรุณาแจ้งชื่อผู้ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ พร้อมแนบที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า มากับตัวสินค้าที่ส่งเครมด้วย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์ เทคโนโลยี ซัพพอร์ต โซลูชั่น (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 61 หมู่ 4 ถนนพุทธสาคร ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
โทรศัพท์ 02-1075-034