เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย: POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED Copyright. © 2021 All Rights Reserved.!

DMCA Compliance information | พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

หมายเหตุ: ข้อมูลต่อไปนี้ใช้เพื่อแจ้ง บุคคลติดต่อหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราว่าเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของคุณอาจถูกละเมิดเท่านั้น โปรดอย่าส่งคำถามใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ (เช่น ความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือคำขอบริการลูกค้า รายงานหรือการใช้อีเมลในทางที่ผิด ฯลฯ) ไปยังผู้ติดต่อต่อไปนี้ หากคุณส่งไปที่ผู้ติดต่อนี้ คุณจะไม่ได้รับการตอบกลับ เราเตือนคุณว่าตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง หากคุณจงใจแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการละเมิดเนื้อหาทางออนไลน์ คุณอาจได้รับโทษทางแพ่งอย่างรุนแรง ซึ่งรวมถึงการสูญเสียทางการเงิน ค่าธรรมเนียมศาล และค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นโดยเรา เจ้าของลิขสิทธิ์ใดๆ หรือผู้รับอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ใดๆ อันเป็นผลมาจากการประพฤติมิชอบของเรา คุณอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาในข้อหาให้การเท็จ
ตัวแทนที่กำหนดโดย POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED หรือ Power Technology International Corporation
กำหนดให้รับการแจ้งเตือนการละเมิดคือ: Email: cs@powertechnology.co.th
ที่อยู่ เลขที่ 61 หมู่ 4 ถนนพุทธสาคร ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-1075-034
ผู้รับ: ฝ่ายกฎหมาย

The statement last updated 03/15/2019
Licensed PTSS.Group

Services Solutions

บริษัทในเครือ Power Technology International Corporation.

Thailand Technical HOTLINE: 04-4-109-829 Email: cs@powertechnology.co.th

เว็บไซต์พันธ์มิตร

www.pay.sn | www.dataforthai.com | www.coolzaa.com | www.deesms.com | www.dmca.com | www.trustmarkthai.com | www.linkedin.com | www.support.in.th | www.powertech.in.th | www.ookla.com

เว็บไซต์ที่มีชื่อดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราไปแสดง หรือลิงค์เนื้อหาการเชื่อมโยงใดๆ มายังเรา ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เนื้อหาอย่างถูกต้อง หากท่านพบการใช้เนื้อหาของเราในทางที่ผิด หรือต้องสงสัยว่าผิด ท่านสามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวมายัง Email: cs@powertechnology.co.th เพื่อให้เราตรวจสอบความถุกต้องของเนื้อหานั้นได้ตลอด 24ชั่วโมง